Đại học y Cao Hùng bồi dưỡng nhân tài phiên dịch

  • 06 August, 2019
  • Lệ Phương
Đại học y Cao Hùng bồi dưỡng nhân tài phiên dịch

Để thúc đẩy du lịch y tế quốc tế, đại học y Cao Hùng và Bệnh viện kỷ niệm Chung-Ho của trường đại học này cùng mở khóa học miễn phí, đào tạo nhân tài y tế quốc tế dành cho học sinh nước ngoài và di dân mới. Khóa học này sẽ giảng dạy về chăm sóc y tế cơ bản và diễn tập nhằm nâng cao sự hiểu biết của học viên đối với kiến thức y tế và thuật ngữ y tế trong tiếng Hoa. Sau khi được đào tạo và được cấp giấy chứng nhận, học viên sẽ được mời làm nhân viên thông dịch cho 5 bệnh viện thuộc hệ thống y tế của trường đại học y Cao Hùng.

Bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký kể từ hôm nay đến hết ngày 30/8.

Thời gian đi học : Mỗi thứ 7 hàng tuần từ tháng 9 đến tháng 11.

Đối tượng đăng ký tham gia : Di dân mới hoặc người nước ngoài. Khả năng nghe, nói và đọc tiếng Hoa khá, đồng thời phải lưu loát một trong các thứ tiếng Anh, Nhật, Việt, Indonesia, Thái Lan, Miến Điện hoặc Campuchia.

Số điện thoại : 07-3121101#2270 (Trung tâm đẩy mạnh giáo dục và học tập kỹ thuật số)

Lệ Phương

Phản hồi liên quan