Chuyện vãn đó đây (Chủ Nhật) (a) - 2019-08-11

  • 11 August, 2019
  • Minh Hà
Tác phẩm “Bình Phong Nam Bang” là tác phẩm nổi tiếng nhất, đem lại nhiều giao lưu quan trọng trong thương mại. (Ảnh do Bảo tàng Cố Cung Phân viện miền Nam cung cấp)

Cuộc triển lãm tác phẩm nghệ thuật đến từ Bảo tàng thành phố Kobe”

Giao lưu văn hóa là hiện tượng phổ biến trong lịch sử loài người, trong hành trình giao lưu văn hóa trên toàn thế giới, đã góp phần làm nên sự đa dạng, tiến bộ văn hóa của mỗi dân tộc.

Cuộc triển lãm về những tác phẩm tuyệt đẹp của Bảo tàng thành phố Kobe, thể hiện nét đẹp giao điểm giữa hai nền văn hóa, hiện tại đang được tổ chức tại Bảo tàng Cố Cung Phân viện miền Nam, thành phố Gia Nghĩa, nói lên câu chuyện giao lưu nghệ thuật giữa Đông phương và Tây phương kéo dài từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19, là thời đại khám phá lớn về địa lý trên đường biển, giúp cho xứ Nhật Bản mở rộng thêm một tầm nhìn mới, mời các bạn cùng theo dõi đề tài thú vị này được giới thiệu trong chuyên mục “Chuyện vãn đó đây” hôm nay.

Phản hồi liên quan