Nguồn gốc ngày Lễ Trung Nguyên

  • 13 August, 2019
  • Khiết Nhi
Lễ hội Trung Nguyên ngày rằm tháng 7 cầu siêu cho các vong linh

Ngày rằm tháng 7 là một lễ truyền thống quan trọng của Phật giáo được gọi là Lễ Vu Lan, hay trong Đạo giáo còn được gọi là tết Trung Nguyên. Vu Lan đến từ câu chuyên trong kinh Phật, Mục Liên cứu mẹ, là chữ Ulambana trong tiếng Phạn, có nghĩa là Cứu đảo huyền. "Đảo huyền" nghĩa là "treo (ngược) lên", theo Kinh Vu-lan-bồn, mục đích chính của kinh này chính là "cứu đảo huyền", "giải đảo huyền", chỉ sự giải thoát cho những kẻ khổ sở tột cùng ở cảnh giới Địa ngục.

Theo kinh Vu Lan thì ngày xưa, Mục Kiền Liên vốn là một trong hai đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Mẹ ông là bà Thanh Đề đã qua đời, ông tưởng nhớ và muốn biết mẹ mình như thế nào ở thế giới bên kia, nên ông đã dùng phép để tìm. Vì lúc sinh thời gây nhiều nghiệp ác nên sau khi chết đã bị biến thành ngạ quỷ, bị đói khát hành hạ khổ sở. Sau khi biết được mẹ mình đang chịu khổ, ông đã đem cơm xuống tận cõi quỷ để dâng mẹ. Tuy nhiên do đói ăn lâu ngày nên mẹ của ông khi ăn đã dùng một tay che bát cơm của mình đi không cho các cô hồn khác đến tranh cướp, bà vẫn ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân, khi thức ăn đưa lên miệng đã hóa thành lửa đỏ.

Mục Liên quay về tìm Phật để hỏi cách cứu mẹ, Phật dạy rằng: "Chỉ có một cách nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương mới mong giải cứu được. Ngày rằm tháng bảy là ngày thích hợp để cung thỉnh chư tăng, hãy sắm sửa lễ cúng vào ngày đó".Làm theo lời Phật, mẹ của Mục Liên đã được giải thoát. Phật cũng dạy rằng: chúng sanh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ cũng theo cách này (Vu-Lan-Bồn Pháp). Từ đó, ngày lễ Vu-lan ra đời.

Còn trong Đạo giáo, ngày rằm tháng 7 chính là ngày sinh của Địa Cung Đại Đế- Người cai quản cõi địa ngục, người dân sẽ bái tế các địa quan vào ngày này, cầu mong Địa Cung Đại Đế có thể xóa miễn những lỗi nhỏ mà một năm qua chúng ta đã mắc phải, sau khi tế xong Địa Cung Đại Đế, sẽ chuẩn bị lễ phẩm để tế các cô hồn. Mục đích của Lễ Trung Nguyên, Vu Lan đều là xóa tội, siêu độ cho các vong hồn.Thời gian lâu dần, ranh giới giữa hai lễ này đã dần mờ nhạt, cuối cùng ngày rằm tháng 7 trở thành một ngày có tôn chỉ là hiếu thuận với cha mẹ và có tình yêu bác áinhân văn với cộng đồng.

Đặc biệt Đài Loan vốn dĩ là một xã hội di dân, trong quá trình khai khẩn, những người từ nơi khác di cư đến đây, rất nhiều người đã chết do gặp phải tai nạn trên biển, do ôn dịch, chiến tranh v.v. Phàm những người chết bất đắc kỳ tử,nhưng lại không được an táng tử tế, dân gian thường cho rằng những vong hồn này sẽ trở thành lệ quỷ. Hơn nữa xã hội người Hán rất xem trọng truyền thống huyết thống, nối dỗi tông tộc, những người không có con cái, sau khi chết không có người cúng tế, như thế sẽ trở thành vong hồn lưu lạc. Để siêu độ, an ủi những lệ quỷ và cô hồn này, trên toàn Đài Loan đều có tín ngưỡng miếu âm như là Đại Ứng Công, Vạn Ứng Công, Đại Chúng Công, Kim Đẩu Công, Bá Tánh Công v.v

Khiết Nhi

 

Phản hồi liên quan