Video - Học tiếng Hoa

  • 22 November, 2019
  • Lệ Phương

Chủ đề bốn mùa

Chủ đề về hóa đơn

Đặc sản và  địa danh nổi tiếng của một số huyện thị Đài Loan

Chủ đề về màu sắc - 2

Chủ đề về màu sắc - 1

Tên gọi của các thành phố trực thuộc Trung ương Đài Loan

Tên gọi các địa danh nổi tiếng của Việt Nam

Chủ đề : Tên gọi các địa danh nổi tiếng của các thành phố trực thuộc Trung Ương của Việt Nam

Chủ đề : Thành phố trực thuộc Trung Ương của Việt Nam

Ôn tập - Khách mời Tố Kim và Khiết Nhi

Học tiếng Hoa với Lệ Phương và Thúy Anh - Từ chủ đề : 住

Học tiếng Hoa với Lệ Phương và Thúy Anh - Từ chủ đề : 事

Học tiếng Hoa với Lệ Phương và Thúy Anh - Từ chủ đề : 語

Học tiếng Hoa với Lệ Phương và Thúy Anh - Từ chủ đề : 下

Học tiếng Hoa với Lệ Phương và Thúy Anh - Ôn tập

Học tiếng Hoa với Lệ Phương và Thúy Anh - Từ chủ đề : 上

Học tiếng Hoa với Lệ Phương và Thúy Anh - Từ chủ đề : 日

Học tiếng Hoa với Lệ Phương và Thúy Anh - Từ chủ đề :  節

Học tiếng Hoa với Lệ Phương và Thúy Anh - Từ chủ đề : 華

Học tiếng Hoa với cô giáo Phân - Chủ đề : Tết Đoan Ngọ

Học tiếng Hoa với Lệ Phương và Thúy Anh - Chủ đề : Bơi lội

Học tiếng Hoa với cô giáo Nga - Chủ đề : Mùa hè

Học tiếng Hoa với cô giáo Nga - Chủ đề : Ngày của Mẹ

 

Phản hồi liên quan