Theo dòng thời sự (Th.Bảy) (a) - 2019-10-05

  • 05 October, 2019
  • Minh Hà
Dự án phát triển điện gió ngoài khơi Đài Loan đang bước vào giai đoạn II để khẩn trương khai thác các môi trường phát triển tiềm năng. (Ảnh: Pixabay)

Bài toán khó khăn của doanh nghiệp đầu tư phát triển điện gió xa bờ tại Đài Loan

Nhu cầu phát triển điện gió và các nguồn năng lượng tái tạo khác ngày càng trở nên cấp thiết không chỉ ở hòn đảo Đài Loan mà còn ở hầu hết các quốc gia khác trong quá trình chuyển đổi hệ thống năng lượng quốc gia theo hướng bền vững về kinh tế, xã hội và thân thiện môi trường.

Trong chuyên mục “Theo dòng thời sự” hôm nay, mời các bạn tìm hiểu thực trạng và bài toán khó khăn trong dự án phát triển điện gió của chính phủ khi phát triển điện gió ở vùng bờ biển Đài Loan.

Phản hồi liên quan