Thông báo đổi tần số phát sóng

  • 30 October, 2019
  • Lệ Phương

1. Kể từ ngày 1/11 – 30/11:    

  Tần số 11655kHz phát vào lúc 06 :00 – 07: 00 tại Việt Nam sẽ đổi thành 9745 kHz

2. Và kể từ ngày 1/12/2019 – 29/2/2020 : 

   Sẽ phát vào lúc 06:30 – 07:30