Thông báo đổi giờ phát sóng

  • 27 November, 2019
  • Lệ Phương

XIN LƯU Ý :   

Kể từ ngày 1/12/2019, tần số 9745 kHz sẽ phát sóng trễ nửa tiếng đồng hồ, tức là phát sóng vào lúc  06:30 – 07:30 (giờ Việt Nam)

Quý vị và các bạn nhớ đón nghe. Xin cảm ơn.

Phản hồi liên quan