Theo dòng thời sự (Th.Bảy) (a) - 2019-11-02

  • 02 November, 2019
  • Minh Hà
Hiện có hơn 710 ngàn lao động di trú đang làm việc đóng góp trong phát triển kinh tế Đài Loan. (Ảnh do CNA cung cấp)

Lao động di trú đóng góp vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế Đài Loan

Năm 1989, kinh tế Đài Loan có nhiều bước phát triển nhảy vọt, nhưng mặt khác lại thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực, rất cần đến một nguồn lao động cơ sở. Để thúc đẩy phát triển 10 công trình xây dựng lớn của đất nước, tháng 10 cùng năm chính phủ lần đầu tiên thực hiện chuyên án cho phép tiếp nhận lao động di trú vào Đài Loan làm việc cho ngành xây dựng, chính thức mở cửa đón nhận lao động di trú nhập cư Đài Loan. 30 năm sau số lượng lao động di trú làm việc trên mảnh đất này đã vượt mức 710 ngàn người, trong các công trình xây dựng quan trọng cũng như trong công việc chăm sóc bệnh nhân hay người cao tuổi đều thấy được bóng dáng của họ làm việc hết mình ở khắp đây đó.

Trong chuyên mục “Theo dòng thời sự” kỳ này, Minh Hà sẽ giới thiệu bài viết tìm hiểu “Tầm quan trọng của những công việc mà người lao động di trú đã đóng góp lớn cho mảnh đất Đài Loan, bên cạnh là những điều kiện lao động và sinh hoạt cần đảm bảo đối với người lao động di trú”.

Phản hồi liên quan