Mỹ Hạnh chia sẻ về kinh nghiệm học tập tại Đài Loan

  • 03 November, 2019
  • Lệ Phương
Bạn Mỹ Hạnh đang theo học hệ vừa học vừa làm tại trường Đại học khoa học kỹ thuật Tỉnh Ngô

Mỹ Hạnh hiện đang theo học năm thứ 2 đại học tại trường Đại học khoa học kỹ thuật Tỉnh Ngô. Đây là lấn thứ 2 Mỹ Hạnh đến làm khách mời cho chuyên mục Góc Giáo Dục. Mỹ Hạnh đã chia sẻ những tâm sự, cũng như cảm nghĩ khi bước vào năm thứ 2 du học tại Đài Loan. Góc Giáo Dục tuần này xin mời các bạn cùng đón nghe những lời chia sẻ, cũng như những câu chuyện về cuộc sống du học và thực tập của Mỹ Hạnh. 

Phản hồi liên quan