Mỹ Hạnh giới thiệu về thông tin tuyển sinh trường Tỉnh Ngô

  • 10 November, 2019
  • Lệ Phương
Bạn Mỹ Hạnh đang theo học hệ vừa học vừa làm tại trường Đại học khoa học kỹ thuật Tỉnh Ngô

Mỹ Hạnh hiện đang theo học năm thứ 2 đại học tại trường Đại học khoa học kỹ thuật Tỉnh Ngô. Sau khi chia sẻ kinh nghiệm đi thực tập lần trước, trong tuần này, Mỹ Hạnh ngoài giới thiệu về kinh nghiệm thực tập, còn giới thiệu về thông tin tuyển sinh, cũng như về các ngành học, chương trình học tại trường đại học Tỉnh Ngô. Xin mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe buổi trò chuyện giữa Góc Giáo Dục và Mỹ Hạnh.

Phản hồi liên quan