Quay MV giới thiệu thành phố Gia Nghĩa

  • 26 November, 2019
  • Lệ Phương
Thị trưởng thành phố Gia Nghĩa Huỳnh Mẫn Huệ (Thứ 2, bên trái) cùng với ca sĩ Y Ân Sâm thu bài hát “Cùng đi tham quan Gia Nghĩa” (Photo : Chính quyền tp Gia Nghĩa cung cấp)

Thị trưởng thành phố Gia Nghĩa Huỳnh Mẫn Huệ cùng với ca sĩ Y Ân Sâm và những người khác thu bài hát của MV “Cùng đi tham quan Gia Nghĩa”, nhiều phong cảnh xinh đẹp và ẩm thực nổi tiếng của Gia Nghĩa đều được giới thiệu trong MV này, mong có thể thu hút người dân đến thành phố Gia Nghĩa du lịch.

Nguồn : 勇媽阿惠 - 黃敏惠

Phản hồi liên quan