Hiệp hội hội chứng Down tổ chức hoạt động Noel

  • 21 December, 2019
  • Lệ Phương

Hiệp hội hội chứng Down Trung Hoa Dân Quốc tổ chức hoạt động Noel tại bệnh viện nhi đồng của Trường đại học quốc gia Đài Loan, các trẻ em bệnh Down đóng vai ông già Noel phát quà cho các bệnh nhân nhỏ.

Phản hồi liên quan