Show biểu diễn nhạc nước tại Dòng sông Tình yêu

  • 25 December, 2019
  • Lệ Phương

Màn biểu diễn nhạc nước ở dòng sông Tình yêu (愛河) , Cao Hùng, được diễn ra vào mỗi buổi tối hàng ngày kể từ hnay đến ngày 23/3

Phản hồi liên quan