XIN THÔNG BÁO

  • 31 December, 2019
  • Lệ Phương

Kể từ ngày 1/1/2020, chương trình và giờ phát sóng của Ban Việt Ngữ đài Rti có một số thay đổi như sau :

1. Chương trình phát về Việt Nam có chút thay đổi, xin mời xem lịch phát sóng ở link dưới đây :

https://vn.rti.org.tw/assets/schedule_file/2019/12/31/20200101-20200228%20%E8%B6%8A%E6%96%87%E7%89%88%20%20bang%20chuong%20trinh.pdf

2. Giờ phát thanh tại khu vực Gia Nghĩa, Vân Lâm, Đài Nam, vào mỗi thứ ba hàng tuần qua tần số AM 1422 sẽ phát trễ 1 tiếng đồng hồ, tức là phát vào lúc 20:00 – 21:00, phát lại vào ngày hôm sau lúc 09:00 – 10:00

3. Đài phát thanh Đài Bắc (台北廣播電台) hợp tác với đài RTI, phát sóng chương trình của Ban Việt Ngữ vào lúc 20:00 – 21:00 mỗi chủ nhật hàng tuần qua tần số FM93.1

Phản hồi liên quan