Theo dòng thời sự (Th.Ba) (a) - 2020-01-07

  • 07 January, 2020
  • Minh Hà
Người tiêu dùng thông qua dịch vụ trực tiếp quét mã thanh toán, sẽ có robot đầu bếp nấu ngay một tô mì bò và trao cho bạn. (Ảnh/PV Rti)

Xu thế mới của công nghệ dịch vụ tài chính tại Đài Loan

Những năm gần đây, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là hai lĩnh vực đóng góp vai trò quan trọng trong phát triển kinh trế Đài Loan, không những giúp cho nhiều ngành nghề nâng cao năng suất, chất lượng, và cũng góp phần vào tốc độ phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và cả nền kinh tế của Đài Loan.

Cụ thể là hiện nay tại Đài Loan đã có 3 ngân hàng ảo được cấp giấy phép hoạt động, dự kiến sẽ chính thức triển khai vận hành từ tháng 6 năm 2020, mời các bạn cùng đón nghe đề tài liên quan đến công nghệ tài chính này.

Phản hồi liên quan