Đài Loan cố lên

  • 05 February, 2020
  • Lệ Phương
Đài Loan cố lên
Cám ơn tình yêu thương của Người

Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tiếp tục lan rộng. Từ ngày 5/2 - 6/2, lúc 18:30 đến 22 giờ, trên bức tường của Tòa nhà Taipei 101 được thắp sáng với dòng chữ "Cảm ơn tình yêu thương của Người", để tỏ lòng biết ơn và cám ơn đến với tất cả các nhân viên phòng chống dịch bệnh đang hết lòng chăm sóc sức khỏe của nhân dân Đài Loan, và dòng chữ “ Đài Loan cố lên” để cổ vũ Đài Loan.

Phản hồi liên quan