Từ ngày 16/2, có thể mua khẩu trang tại các Trung tâm y tế

  • 16 February, 2020
  • Lệ Phương
Danh sách các Trung tâm y tế có bán khẩu trang bằng tên thật trên toàn quốc (Ảnh chụp từ trang Bộ y tế và phúc lợi)
Danh sách Trung tâm y tế có bán khẩu trang bằng tên thật trên toàn quốc (Ảnh chụp từ trang Bộ y tế và phúc lợi)
Danh sách các Trung tâm y tế có bán khẩu trang bằng tên thật trên toàn quốc (Ảnh chụp từ trang Bộ y tế và phúc lợi) )
Danh sách cácTrung tâm y tế có bán khẩu trang bằng tên thật trên toàn quốc (Ảnh chụp từ trang Bộ y tế và phúc lợi)
Danh sách các Trung tâm y tế có bán khẩu trang bằng tên thật trên toàn quốc (Ảnh chụp từ trang Bộ y tế và phúc lợi)

Kể từ ngày 16/2, mọi người có thể đi mua khẩu trang tại các Trung tâm y tế địa phương. Cách mua giống như khi đi mua tại các hiệu thuốc chỉ định.

Mỗi thẻ bảo hiểm y tế được mua 2 cái (10 Đài tệ) trong vòng 7 ngày, sau 7 ngày mới được mua tiếp (Ví dụ ngày 16/2 mua 2 cái thì phải đợi đến ngày 23/2 mới được mua tiếp).

Số cuối của số chứng minh thư là số chẵn thì có thể mua vào mỗi thứ 3,5,7 hàng tuần, số lẻ thì mua vào mỗi thứ 2,4,6, còn chủ nhật thì số lẻ hay chẵn đều được mua.

Khẩu trang trẻ em chỉ giới hạn cho trẻ dưới 12 tuổi (Sinh sau năm 2008). Trên 13 tuổi chỉ được mua loại khẩu trang của người lớn.

Mỗi người mỗi lần chỉ được mua dùm cho một người (Nếu không mua cho mình cũng chỉ được cầm theo một thẻ bảo hiểm y tế của người khác để mua dùm).

Người nước ngoài chưa được tham gia bảo hiểm y tế thì dùng thẻ cư trú, cách mua như trên.


Lệ Phương

Phản hồi liên quan