Từ 20/2, khẩu trang trẻ em mỗi lần có thể mua 4 cái

  • 18 February, 2020
  • Lệ Phương
Từ ngày 20/2, khẩu trang trẻ em mỗi ngày có thể mua 4 cái (取自蘇貞昌臉書)

Thủ tướng Tô Trinh Xương tuyên bố, kể từ ngày 20/2, khẩu trang trẻ em mỗi lần có thể mua 4 cái. Mỗi nhà thuốc và Trung tâm y tế mỗi ngày đều được phân phối 200 chiếc khẩu trang, trước đây chỉ có 50 chiếc. Còn về phần khẩu trang người lớn thì mỗi ngày vẫn chỉ được mua 2 chiếc, nhưng số lượng phân phối khẩu trang tại các nhà thuốc và Trung tâm y tế được tăng gấp đôi, từ 200 chiếc tăng thành 400 chiếc, như vậy thì số người được mua cũng sẽ tăng gấp đôi.

Sắp đến ngày khai giảng, thủ tướng Tô Trinh Xương cũng tuyên bố, Bộ giáo dục sẽ thống nhất mua vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19 cho trường học, như là khẩu trang, nước khử trùng, súng đo nhiệt độ, để cho học sinh có triệu chứng liên quan có thể lập tức có khẩu trang để sử dụng, đồng thời Bộ giáo dục cũng sẽ hợp tác với Hiệp hội Nhi khoa, sau khi khai giảng, Hiệp hội Nhi khoa sẽ vào trường để tuyên truyền khái niệm giáo dục sức khỏe cho các em.

Lệ Phương

Phản hồi liên quan