Học viết chữ Hoa

  • 16 May, 2020
  • Lệ Phương
Nghe radio

CHÚNG TA CÙNG HỌC VIẾT CHỮ HOA NÀO! 

Hôm nay chúng ta học viết chữ " 聽廣播 Nghe radio"

 

Hôm nay chúng ta học viết chữ "台灣 Đài Loan"

Hôm nay chúng ta học viết chữ " 愉快 Vui vẻ"

 

Hôm nay chúng ta học viết chữ "慢性病 Bệnh mãn tính" 

 

 

Hôm nay chúng ta học viết hai chữ "夫妻 Vợ chồng" nhé :

 Vừa rồi BVN up bài học với chủ đề " Thành viên gia đình bên ngoại", cho nên bây giờ mọi người tập viết chữ "外公; 外婆 Ông, bà ngoại" nhé.

Bấm vào link dưới đây để đón xem bài học với chủ đề " Thành viên gia đình bên ngoại" :
https://www.facebook.com/306888369452055/posts/1685326171608261/?vh=e&d=nPhản hồi liên quan