Cùng hưởng ứng phong trào Phòng dịch trong cuộc sống

  • 19 May, 2020
  • Lệ Phương
Hưởng phong trào phòng dịch trong cuộc sống (Ảnh : Bộ Lao Động)

Mặc dù tình hình dịch Covid-19 đã không còn nghiêm trọng như trước, nhưng cũng đừng nên lơ là việc phòng chống dịch bệnh nha mọi người.

                                                                 

Phản hồi liên quan