Từ ngày 22/9, chính quyền thành phố Đài Bắc sẽ xử phạt và công bố họ tên, địa chỉ của những trường hợp tự cho người cách ly thuê phòng theo ngày

  • 15 September, 2020
  • Lệ Phương
Phó Thị trưởng Thành phố Đài Bắc Bà Hoàng San San

Để phòng chống tình trạng thu nhận người phải tự cách ly kiểm dịch như cho thuê phòng theo ngày, tạo lỗ hổng về phòng dịch, vào ngày 7/9 thành phố Đài Bắc công bố, bắt đầu từ ngày 22 tháng 9, tất cả mọi đối tượng phải cách ly kiểm dịch hoặc tự cách ly mà không vào ở tại những nơi đã được phê chuẩn gồm khách sạn phòng dịch theo quy định, chỗ ở của bản thân hoặc nơi người khác cho ở không thu phí, nếu bị phát hiện, người chủ sở hữu cho thuê nơi ở sẽ bị xử phạt, và sẽ công bố họ tên, địa chỉ.

Theo thống kê của Cục Dân chính thành phố Đài Bắc, cho đến hết ngày 1 tháng 9, có 81 điểm tại cùng một địa chỉ ở thành phố Đài Bắc thu nhận trên 5 lượt người phải tự cách ly kiểm dịch khác nhau, chủ yếu tập trung nơi có phương tiện giao thông thuận tiện và nơi khách du lịch thường hay lui tới.

Để phòng tránh trường hợp tương tự cho người tự cách ly thuê phòng theo ngày sinh hoạt chung với người dân trong khu dân cư, tạo nên lỗ hổng về phòng chống dịch bệnh, ngày 7/9, chính quyền thành phố Đài Bắc công bố, bắt đầu từ ngày 22 tháng 9, địa điểm cách ly phải là các địa điểm đã được chính quyền Đài Bắc phê chuẩn bao gồm khách sạn phòng dịch, nơi cư trú hoặc nơi ở miễn phí do người khác cung cấp, nếu vi phạm, sẽ căn cứ theo Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm xử phạt với mức phạt từ 3.000 đến 15.000 Đài tệ, công bố họ tên và địa chỉ chủ sỡ hữu của điểm cho thuê. Phó Thị trưởng Thành phố Đài Bắc Bà Hoàng San San cho biết: “Chúng tôi sẽ cho họ 15 ngày, nếu sau ngày 22 tháng 9 vẫn xảy ra tình trạng vi phạm, chúng tôi sẽ công bố họ tên chủ sở hữu địa chỉ căn nhà, để mọi người sống trong khu dân cư biết tại đây có người bị cách ly ở trong thời gian dài, công tác phòng dịch và làm vệ sinh khử trùng có khả năng sẽ có sơ suất, cho nên chúng tôi không hy vọng về sau sẽ có bất kỳ sơ suất nào, vì vậy thông báo như trên là để tránh những sự sơ suất như vậy.”

Bà Hoàng San San cũng cho biết, đầu tháng 7 thành phố Đài Bắc đã hai lần gửi công văn cho Trung ương, hy vọng có thể thảo luận để lập ra quy tắc xử phạt đối với những địa điểm cho người cách ly kiểm dịch thuê phòng theo ngày nhằm mục đích kinh doanh, nhưng tới nay vẫn chưa nhận được công văn trả lời. Để ngăn chặn mọi khả năng lây nhiễm, chính quyền thành phố Đài Bắc tiến hành rà soát đối với những nơi bị nghi là cho người phải cách ly kiểm dịch hoặc người phải tự cách ly thuê phòng theo ngày để thu tiền, hy vọng có thể ngăn chặn nguồn gây lây nhiễm.

 

Thực tập sinh Xuân Lee

Phản hồi liên quan