Giới thiệu Công viên Bầu trời đêm quốc tế của Đài Loan

  • 25 March, 2021

Qua bao nỗ lự̣c cuối cùng Hiệp hội Bầu trời đêm quốc tế (International Dark-Sky Association, IDA) đã công đã công nhận núi Hợp Hoan trở thành Công viên Bầu trời đêm quốc tế, đây là công viên bầu trời đêm đầu tiên của Đài Loan, và cũng là công viên bầu trời đêm thứ 3 của châu Á sau Nhật Bản và Hàn Quốc.  Mời mọi người đón nghe chuyên mục hôm nay để biết được công tác bảo vệ bầu trời đêm như thế nào để Đài Loan có được niềm kiêu hãnh này nhé.

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan