:::

XIN THÔNG BÁO

  • 14 June, 2021
Sự kiện mới nhất
Lịch phát sóng chương trình kể từ ngày 18/6/2021

Quý vị và các bạn thân mến,

Kể từ ngày 18/6, chuyên mục "Sinh viên nói" của mỗi thứ 6 hàng tuần sẽ do Minh Thông phụ trách, còn "Có thể bạn cần" của chủ nhật hàng tuần sẽ được thay thế bằng chuyên mục "Kính đa tròng", cũng do Minh Thông phụ trách. Mong quý vị và các bạn ủng hộ nhé.

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan