:::

Rti Radio Taiwan InternationalRti Radio Taiwan InternationalCovid-19 làm thay đổi vĩnh viễn cuộc sống chúng ta thế nào?

  • 25 July, 2021
Kính đa tròng
Những ảnh hưởng của Covid-19 làm thay đổi từ cá nhân đến toàn cầu

Covid-19 đã cho chúng mình thấy rằng cuộc sống này rất công bằng và không có gì là chắc chắn, chúng mình cứ giữ khư khư bên mình những điều mà chúng mình nghĩ là quan trọng, thế nhưng hậu quả của đại dịch virus corona này cũng sẽ chứng kiến vô số những thay đổi, từ những điều chỉnh cá nhân đến thay đổi toàn cầu.

Nhưng những thay đổi nào trong số này sẽ có tác động lâu dài và những gì mà chúng ta có thể không bao giờ thấy nữa? Hãy cùng lắng nghe chuyên mục Kính Đa Tròng ngày hôm nay để chúng mình cùng suy ngẫm về những sự thay đổi do ảnh hưởng của Covid nhé! 

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan