:::

Ca khúc xưa và nay - 2022-05-26

  • 26 May, 2022
Ca khúc xưa và nay
Mạng xã hội (Ảnh: Pixabay)

Tiếp nối với chủ đề những ca khúc có liên quan đến mạng xã hội, trong tập này chúng ta hãy cùng lắng nghe 3 ca khúc gồm:

1. 寂寞瘋了 (Cô đơn điên rồi) - R.Chord

2. 離開 (Rời khỏi) - MC. Hot Dog

3. 非死不可 (Bắt buộc phải chết) - Dwagie

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan