close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

XIN THÔNG BÁO

  • 23 November, 2022
Sự kiện mới nhất

XIN THÔNG BÁO!

Kể từ ngày 1/1/2023, Ban Việt Ngữ đài RTI sẽ không còn sử dụng hộp thư này nữa: G.P.O. Box 104 Hanoi, Vietnam.

Mọi thư từ xin gửi về Email của Ban Việt Ngữ: [email protected]

Hoặc gửi về hộp thư: Ban Việt ngữ RTI, P.O.Box 123-199 Taipei 11199,Taiwan.

Xin cảm ơn!

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan