close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Tiếng Hoa thật thú vị (RtiFM) - 讚美別人 (二)

  • 18 September, 2023
Tiếng Hoa thật thú vị (RtiFM)
Tiếng Hoa thật thú vị (RtiFM)

1.  你真了不起! Bạn thật tuyệt vời

2.  幹得好! Giỏi lắm! Tốt lắm!

3.  你很優秀!Bạn rất giỏi!

4.  你太有智慧了! Bạn là một người có trí tuệ

5.  你真是無所不能 Bạn đúng là việc gì cũng làm được

6.  你很勇敢! Bạn rất dũng cảm

7.  你很能幹! Bạn rất có năng lực!

8.  好主意! Ý kiến hay

9.  我很佩服你! Mình rất ngưỡng mộ bạn

10.  你好專業! Bạn rất chuyên nghiệp

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan