close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Học tiếng Hoa - 損款 (一) - 2024-02-07

  • 07 February, 2024
Học tiếng Hoa (Th.Tư) (a)

A : 我去年前前後後總共捐了四萬元。

B : 你都捐給了誰啊?

A : 大部分是慈善團體,也有環保和愛護動物組織

B : 今年你如果找不到捐款對象,歡迎你把我列入考慮。

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan