close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Học tiếng Hoa - 損款 (二) - 2024-02-08

  • 08 February, 2024
Học tiếng Hoa (Th.Năm) (a)

A : 捐款是不是可以抵稅? 

B : 對!不管是個人或是企業都可以抵一部分的所得稅

A : 有上限嗎?

B : 個人最多可以抵綜合所得稅的10%,企業最多可抵營業所得稅的20%。

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan