close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Học tiếng Hoa - 打工 - 2024-02-12

  • 12 February, 2024
Học tiếng Hoa (Th.Hai) (a)

A : 你會建議我去打工嗎?。 

B : 那要看你的功課重不重。

Từ vựng mở rộng: 

1. 學生    2. 工讀生    3. 兼差

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan