Phỏng vấn giám đốc Sở di dân Mạc Thiên Hổ (phần 2)

  • 12 February, 2016
  • Lệ Phương
Giám đốc Sở di dân ông Mạc Thiên Hổ
Tổng giám đốc đài RTI ông Lại Tường Uý đón tiếp Giám đốc Sở di dân ông Mạc Thiên Hổ
Mạc Thiên Hổ trả lời phỏng vấn trong chuyên mục "Nhịp sống Đài Loan"

Di dân mới là một nghị đề lúc nào cũng được chính phủ quan tâm. Kể từ năm 2003, chính phủ Đài Loan bắt đầu đưa ra những biện pháp phụ đạo, chăm sóc di dân mới, bao gồm : Phụ đạo thích nghi đời sống, y tế, đảm bảo quyền lợi việc làm, nâng cao giáo dục văn hóa, hỗ trợ giáo dục con em di dân mới .....Năm 2005, chính phủ lại đưa ra Quỹ phụ đạo chăm sóc hôn phối nước ngoài, nay đổi tên thành Quỹ phát triển di dân mới,để bù đắp những thiếu hụt về phúc lợi của hôn phối nước ngoài trước khi được nhập tịch ĐL. Cho đến nay, chính phủ đã đưa ra rất nhiều chính sách, chương trình và hoạt động dành cho di dân mới. Hôm nay, khách mời của chuyên mục “Nhịp sống Đài Loan” là giám đốc Sở di dân ông Mạc Thiên Hổ, ông sẽ giới thiệu về những chính sách mà Sở di dân đã và đang được đẩy mạnh.

 

Lệ Phương xin mời các bạn ấn vào icon tai nghe để đón nghe nội dung chi tiết (Phần 2).

Phản hồi liên quan