Sở giáo dục thành phố Tân Đài Bắc đưa ra chương trình

  • 22 April, 2016
  • Lệ Phương
Cục giáo dục thành phố Tân Đài Bắc mở rộng phạm vi phục vụ cộng đồng di dân mới
Các hoạt động được tổ chức để phục vụ di dân mới

Năm nay, Sở giáo dục thành phố Tân Đài Bắc mở rộng phạm vi phục vụ cộng đồng di dân mới, đưa ra chương trình "Đi khắp nơi phục vụ di dân mới". Kể từ tháng 4-10, Sở giáo dục chính quyền thành phố Tân Đài Bắc sẽ tổ chức 26 buổi phục vụ ở bên ngoài, tức là 5 nhân viên phục vụ di dân mới của Quầy phục vụ đa dạng quốc tế sẽ đi đến các khu vực hành chính của tp Tân ĐB để tuyên truyền những thông tin dành cho di dân mới, cung cấp phục vụ tư vấn kịp thời tại những nơi họ đến thăm và tổ chức những hoạt động như giao lưu văn hóa, chia sẻ chuyên đề, chia sẻ thông tin mới nhất, hỏi và trả lời những câu hỏi thường gặp, v.v....

 

Giám đốc Sở giáo dục thành phố Tân Đài Bắc Củng Nhã Văn cho biết, 8 năm trước, Sở giáo dục tp Tân ĐB thành lập “Quầy phục vụ đa dạng quốc tế” đầu tiên trên toàn ĐL để phục vụ cộng đồng di dân mới, cung cấp phục vụ tư vấn cho di dân mới bằng 6 thứ tiếng bao gồm tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Indonesia, tiếng Thái, tiếng Miến Điện và tiếng Philippines. Năm nay, Sở giáo dục đưa ra cách làm mới, đó là đi khắp nơi để phục vụ chị em di dân mới và người dân địa phương, để cho họ nắm bắt được những thông tin mới nhất.

 

Củng Nha Văn nói : Năm 2008, Sở giáo dục tp Tân ĐB đã thành lập Quầy phục vụ đa dạng quốc tế, năm nay chúng tôi đặc biệt đi đến các vùng xa để phục vụ chị em di dân mới, chúng tôi sẽ cung cấp sự hỗ trợ về sinh hoạt, học tập của con em di dân mới..., hy vọng các chị em di dân mới có thể tận dụng biện pháp phục vụ mới này và tham gia những hoạt động của chúng tôi.

 

Nhân viên phục vụ tiếng Việt của Quầy phục vụ đa dạng quốc tế Trương Bội Sấm cho biết: Trước đó, chúng tôi chỉ phục vụ tại tòa thị chính tp Tân ĐB, không có chăm sóc đến những chị em di dân mới ở khu vực hẻo lánh, nay thông qua chương trình mở rộng phục vụ, chúng tôi có thể đi sâu tìm hiểu về nhu cầu và sự thiếu hụt nguồn tài nguyên của các khu vực, qua đó giúp di dân mới giải quyết những khó khăn trong cuộc sống.

 

Lệ Phương

Phản hồi liên quan