Tuần lễ cấp cao APEC 2017

  • 07 November, 2017
  • Lệ Phương
Vietnam Apec 2017
Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 do Việt Nam đăng cai tổ chức với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung” sẽ được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 6/11-11/11 bao gồm các hoạt động chính như sau:
 
-6/11: Hội nghị tổng kết của các quan chức  
           cấp cao
- 7/11: Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt  
            Nam
-8/11: Hội nghị liên bộ trưởng ngoại giao - kinh     
           tế
-9/11: Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp
-10/11: Lễ đón chính thức các nhà lãnh đạo    
             APEC.
             Đối thoại giữa các nhà lãnh đạo kinh tế   
             APEC với Hội đồng tư vấn doanh 
             nghiệp
             Đối thoại cấp cao ko chính thức giữa 
             APEC và ASEAN.
-11/11: Hội nghị lần thứ 25 các nhà lãnh đạo 
             kinh tế APEC
 
 
Lệ Phương