Tuần lễ cấp cao APEC kết thúc tốt đẹp

  • 11 November, 2017
  • Lệ Phương
APEC領袖與領袖代表大合照

Chiều ngày 11/11, dưới sự chủ trì của chủ tịch nước Trần Đại Quang, Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC được kết thúc tốt đẹp và đã thông qua tuyên bố Đà Nẵng. Cũng tại lễ bế mạc, nước chủ nhà Việt Nam đã chuyển giao vai trò Chủ tịch năm APEC 2018 cho nước Papua New Guinea.

 

Tại buổi họp báo kết thúc Tuần lễ cấp cao APEC 2017, chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang nhấn mạnh rằng, APEC 2017 là cơ hội quý báu của Việt Nam, cũng là dịp khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương và hội nhập. Đồng thời ông cũng cho biết, Hội nghị đã thông qua tuyên bố Đà Nẵng, tạo động lực mới, vun đắp tương lai chung. Đây là kết quả quan trọng nhất trong Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

 

Những nội dung chủ yếu của Hội nghị được Chủ tịch nước thông báo gồm có:

 

1. Thông qua Chương trình hành động APEC bao trùm kinh tế, tài chính, xã hội, hướng tới xây dựng cộng đồng APEC tự cường và bao trùm.

 

2. Thông qua Khuôn khổ phát triển nguồn lực trong kỷ nguyên số nhằm thúc đẩy tăng trưởng, sức cạnh tranh của các nền kinh tế APEC, tăng cường giáo dục, trang bị kiến thức cho người lao động để phù hợp thị trường việc làm đang thay đổi cơ bản vì cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

 

3. Tạo động lực tăng trưởng mới, ban hành các chính sách phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ theo hướng xanh, bền vững, sáng tạo; thúc đẩy khởi nghiệp, phù hợp với phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và an ninh lương thực; đẩy mạnh quyền năng của phụ nữ trong kinh tế.

 

4. Thúc đẩy thương mại, đầu tư tự do và mở chính là sứ mệnh của APEC, để từ đó châu Á - Thái Bình Dương trở thành động lực kinh tế toàn cầu. Thông qua Khuôn khổ thương mại điện tử xuyên biên giới để tận dụng nền kinh tế số.

 

5. Hoàn tất các Mục tiêu Bogor vào năm 2020 để bước vào thập niên phát triển thứ tư. Thành lập nhóm Tầm nhìn APEC để xác định tương lai diễn đàn sau năm 2020.

 

Lệ Phương