:::

Học tiếng hoa với cô giáo Tố Nga

  • 17 May, 2019
Học tiếng Hoa (Th.Sáu) (a)
Cô giáo Nga (bên phải)

Trong chuyên mục “Tiếng hoa cho mỗi ngày” của hôm nay, cô giáo Nga sẽ đem đến cho chúng ta bài học với chủ đề “Mùa hè”.

Nào, chúng ta cùng học với cô giáo Nga nhé.

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan