close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Học tiếng Hoa - 成語 - 2023-09-15

  • 15 September, 2023
Học tiếng Hoa (Th.Sáu) (a)

1. 掩耳盜鈴

2. 耳目一新

3. 交頭接耳 

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan