close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Học tiếng Hoa - 成語 - 2023-11-17

  • 17 November, 2023
Học tiếng Hoa (Th.Sáu) (a)

1. 你沒說話,沒人會當你是啞巴 

2. 火上加油

3. 提油救火

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan