:::

Bệnh đậu mùa khỉ là bệnh gì và cách phòng ngừa lây nhiễm

  • 05 July, 2022
Tủ kính sinh hoạt (Th. Ba) (b)
Tính đến nay bệnh đậu mùa khỉ đã xuất hiện tại hơn 50 quốc gia trên thế giới (Ảnh: CECC)

2022-07-05

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan