:::

Học tiếng Hoa - 新年賀詞- 2023-01-23

  • 23 January, 2023
Học tiếng Hoa (Th.Hai) (a)

1. 新年快樂

2. 萬事如意

3. 事事順利

4. 心想事成

5. 恭喜發財

Xin mời mọi người bấm vào icon play để đón nghe càng nhiều nội dung hơn.

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan