close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Học tiếng Hoa - 出國 - 2023-09-18

  • 18 September, 2023
Học tiếng Hoa (Th.Hai) (a)

A : 你去過那麼多國家,最喜歡哪一國?

B : 很難說,要看從什麼角度來講。

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan