:::

Thông báo mới về việc phát sóng của chương trình Việt ngữ Đài RT

  • 01 April, 2020
Sự kiện mới nhất

Do có sự thay đổi về thiết bị phát sóng, từ ngày 01/04, buổi phát lại lần hai tại Việt Nam vào lúc 06 giờ đến 07 giờ theo tần số 9745kHz, 2 phút cuối của chương trình sẽ bị cắt mất. Mong quý vị thính giả thông cảm cho sự bất tiện này.

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan