Thông báo

  • 12 September, 2020
  • Lệ Phương

XIN THÔNG BÁO !

Ngày 17/9, chương trình "Tiếng Hoa cho mỗi ngày" và "Ca khúc xưa và nay" sẽ ngưng phát 1 lần.

Xin quý vị và các bạn thông cảm.

Xin cám ơn

Phản hồi liên quan