:::

Cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức vào ngày 18/12

  • 17 December, 2021
Sự kiện mới nhất
Cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức vào ngày 18/12

Cuộc trưng cầu dân ý sắp được tổ chức vào ngày 18/12 gồm có những nội dung gì, lập trường của các đảng phái ra sao và khi bỏ phiếu phải đem theo những gì? Ban Việt Ngữ đã tổng hợp lại tất cả các nội dung liên quan để cho mọi người XEM LÀ HIỂU NGAY.

 

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan