:::

Thông báo về việc tạm ngưng phát sóng chương trình

  • 08 June, 2022
Sự kiện mới nhất

Xin thông báo!

Vì vấn đề kỹ thuật, chương trình phát sóng tại khu vực trung nam bộ Đài Loan trên tần số AM 1422kHz của đài RTI phải tạm ngưng phát sóng. Các chương trình bị ảnh hưởng như sau:

Chương trình tiếng Việt:

Thứ 3: 20:00-21:00 (buổi phát chính);Thứ 4: 09:00-10:00(buổi phát lại)

Chương trình tiếng Thái:

Thứ 4: 20:00-21:00(buổi phát chính);Thứ 5: 09:00-10:00(buổi phát lại)

Chương trình tiếng Indonesia:

Thứ 5: 20:00-21:00(buổi phát chính);Thứ 6: 09:00-10:00(buổi phát lại)

 

Thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này.

Ngày 8/6/2022

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan