:::

Thông báo đổi tần số

  • 07 September, 2022
Sự kiện mới nhất
Kể từ ngày 12/9/2022, tần số phát sóng lúc 11:00-12:00 (giờ UTC), cũng tức là lúc 18:00-19:00 (giờ Việt Nam) sẽ được đổi thành tần số SW 9695 kHz.

Xin thông báo,

Kể từ ngày 12/9/2022, tần số phát sóng lúc 11:00-12:00 (giờ UTC), cũng tức là lúc 18:00-19:00 (giờ Việt Nam) sẽ được đổi thành tần số SW 9695 kHz. Xin cám ơn.

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan