close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Danh sách trúng thưởng

  • 27 July, 2023
Sự kiện mới nhất
Danh sách trúng thưởng trong hoạt động “Dear Rti. Viết bưu thiếp gửi gắm yêu thương

Ban Việt Ngữ xin chúc mừng các bạn sau đây đã may mắn được bốc thăm trúng thưởng một chiếc khăn lông trong hoạt động “Dear Rti. Viết bưu thiếp gửi gắm yêu thương”:

1. Mã số VI011杜氏演

2. Mã số VI028 陳仁正

3. Mã số VI034 Huỳnh Linh

Xin mời 3 bạn vừa rồi ghi rõ mã số, họ tên và địa chỉ nhận quà, gửi đến email: [email protected] trước ngày 4/8. Nếu không nhận được những thông tin trên thì BTC sẽ xem như bạn từ chối nhận quà.

Một lần nữa xin chúc mừng các bạn.

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan