Những điều cần lưu ý

 • 07 April, 2020
 • Lệ Phương
Những điều cần lưu ý khi khám chữa bệnh với người kiểm dịch và cách ly tại nhà
Đeo khẩu trang đúng cách
 • Những điều cần lưu ý khi khám chữa bệnh với người kiểm dịch và cách ly tại nhà :

Nguồn : Bộ Lao Động

 • Mức phạt  và sự khác nhau giữa cách ly tại nhà và kiểm dịch tại nhà :

Nguồn : Bộ lao động

 

 • Phòng dịch nơi công sở :

Nguồn : Bộ lao động

 

 • Phòng dịch khi đi ăn :

Nguồn : Bộ lao động

 • Rửa tay bằng xà phòng tốt hơn dung dịch rửa tay khô :

Nguồn : Bộ lao động

 • Vi phạm quy định cách ly mức phạt cao nhất là 1 triệu Đài tệ :

 

 

Nguồn : Bộ lao động

 

 • Đoàn kết một lòng, gìn giữ Đài Loan :

 

Nguồn : Bộ lao động

 • Rửa tay khô đúng cách :

 

Nguồn : Bộ Lao Động

 

 • Cách đeo khẩu trang chính xác : Để phòng ngừa dịch Covid-19, chúng ta phải thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, hạn chế đi đến nơi đông người và đeo khẩu trang lúc ở không gian kín và tiếp xúc với người trong khoảng cách chưa được 1m.

Nguồn : Bộ lao động

Phản hồi liên quan