:::

Trò chuyện cùng Minh Thông P.1

  • 03 July, 2022
Góc giáo dục
Minh Thông đến Đài Loan học tập theo diện 2+2 - Chương trình liên kết giữa trường Đại học Ngoại thương (Tp.HCM) và trường Đại học Minh Truyền (Đài Loan).

Bạn Minh Thông  đã đến Đài Loan học tập theo diện 2+2 - Chương trình liên kết giữa trường Đại học Ngoại thương (Tp.HCM) và trường Đại học Minh Truyền (Đài Loan), bạn đã chia sẻ rất nhiều thông tin và ưu điểm khi theo học chương trình 2+2 này, xin mời các bạn cùng đón nghe Góc giáo dục để biết thêm thông tin về chương trình học này. 

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan