:::

Hướng dẫn các bước kiểm tra thông tin công ty trước khi đi làm

  • 14 August, 2022
Góc giáo dục
Luật sư Trần Nghiệp Hâm và chính quyền thành phố Tân Bắc đã hướng dẫn về các bước để xác nhận thông tin công ty và phòng chống cạm bẫy lừa đảo ra nước ngoài làm việc.

Trước tình hình báo chí đã đưa tin nhiều trường hợp người dân rơi vào cạm bẫy của kẻ xấu, bị lừa sang Campuchia làm việc với những mẫu tin quảng cáo "việc nhẹ, lương cao", gần đây, luật sư Trần Nghiệp Hâm và chính quyền thành phố Tân Bắc đã hướng dẫn các bước để xác nhận thông tin công ty trước khi quyết định đi làm, tránh rơi vào cạm bẫy của kẻ xấu; nếu là sinh viên học sinh, thì có thể xin ra nước ngoài làm việc như thế nào. Sau đây, xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục để tìm hiểu thêm thông tin liên quan.

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan