:::

Tổ trưởng Tổ giao lưu quốc tế chia sẻ về các hệ học dành cho sinh viên VN trường Tỉnh Ngô

  • 21 May, 2023
Góc giáo dục
Chị Nhi hiện là Tổ trưởng Tổ giao lưu quốc tế trường Đại học KHKT Tỉnh Ngô (tại Linkou - Tân Bắc).

Chị Nhi hiện đang là Tổ trưởng Tổ giao lưu quốc tế trường Đại học KHKT Tỉnh Ngô (tại Linkou - Tân Bắc), trong chuyên mục Góc giáo dục lần này đã mời được chị Nhi đến chia sẻ về các thông tin tuyển sinh của trường.

Chị Nhi cho biết là hiện tại trường Tỉnh Ngô có nhiều hệ học khác nhau hệ vừa học vừa làm, hệ chuyên ban quốc tế, hệ tự túc, hệ 1+4, các chương trình này đều thích hợp sinh viên Việt Nam theo học, mỗi hệ học đều có ưu khuyết điểm riêng, quan trọng là mình có thể tìm hiểu kỹ thông tin, để biết rõ chương trình đào tạo nào phù hợp với nhu cầu của mình.

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan