close
Rti Tiếng ViệtTải App RTI ngay
Mở
:::

Góc giáo dục - Trường Đại học Thành Công là một hệ sinh thái nghiên cứu vô cùng lớn mạnh

  • 11 February, 2024
Góc giáo dục
Ngọc Thắng cho biết, trường Đại học Thành Công có hệ sinh thái nghiên cứu khoa học vô cùng lớn mạnh, các khoa và lab liên kết chặt chẽ với nhau để hỗ trợ sinh viên làm nghiên cứu, thí nghiệm.

Bạn Ngọc Thắng hiện đang là nghiên cứu sinh năm 2 ngành Công nghệ Y sinh tại trường Đại học Quốc gia Thành Công. Bạn cho biết, trường Đại học Thành Công ngoài có rất nhiều khoa giảng dạy về khoa học kỹ thuật, trang bị nhiều máy móc thiết bị tiên tiến để sinh viên có thể sử dụng trong việc nghiên cứu, trường có một hệ sinh thái nghiên cứu khoa học rất lớn mạnh, các khoa, các lab trong trường đều có sự liên kết rất là chặt chẽ, có thể hỗ trợ cho nhau trong nghiên cứu.

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan